Menu

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett specifikt företag och när man köper aktier bli man med andra ord delägare i just det företaget. Detta är ett ypperligt sätt att investera sina pengar om man vunnit stort på nät casino och önskar att vinstsumman skall bli större. För att kunna utföra ett köp av aktier måste bolaget vara ett aktiebolag och aktierna måste vara noterade på en handelsplattform eller en börs. Orsaken till att företag ger ut aktier är för att finansiera verksamheten. Detta kan ske i samband med att bolaget grundas eller då de anser att nya finansiella resurser behöver komma in företaget.

Hur fungerar en aktie?

Då man köper en aktdownload-81ie blir denna ett sorts bevis på att man äger en liten del av företag
et. När man köpt aktien registreras man som ägare i den så kallade aktieboken, som är en förteckning över samtliga aktieägare. Registreringen utförs av den egna banken, en mäklare eller Euroclear Sweden AB. Aktier är inte fysiska produkter, utan aktiehandeln sker elektroniskt och alla aktier är noterade i databaser. Tidigare fick man ett ägarbevis i form av aktiebrev, men idag utgörs ägarbeviset av en avräkningsnota. Denna fungerar som ett kvitto på mängden köpta aktier, vilken kurs och likviddatum affären har. Avräkningsnotan finns sparad på den egna banken eller institutet där aktierna köpts.

Olika typer av aktier

På marknaden finns det olika former av aktier: A-, B- och C-aktier samt preferensaktier. De förstnämnda A-, B- och C-aktierna är också kända som stamaktier, vilket är vad man i regel syftar på när man pratar om aktier i vardagen. Stamaktier ges exempelvis ut när ett nytt bolag påbörjar sin verksamhet.

Som tidigare nämndes blir man delägare i ett företag då man köper aktier och bokstäverna fastställer skillnaden mellan de olika aktietyperna. De olika bokstäverna symboliserar bland annat hur stor rösträtt man har på bolagsstämman där ägare av A-aktier oftast har fler röster. Utdelningen däremot skiljer sig vanligtvis inte mellan de olika typerna av aktier.